Հարկային հաշվառում
2.1 Իրաբանական և ֆիզիկական անձանց հարկերի հաշվառման գործընթացի կազմակերպում և վարում,
2.2 Հարկային խորհրդատվություն
2.3 Հաշվառման քաղաքականության մշակում,
2.4 Հարկային տեսչություն ներկայացված հաշվարկների (հաշվետվությունների) վերլուծություն, սխալների բացահայտում, ուղղում
2.5 Հարկային խորհրդատուների տրամադրման ծառայություն,
2.6 Մասնագիտացված սուրհանդակի տրամադրում,
2.7 Ստուգման ակտերի վերլուծություն, բողոքարկում
Developed by IT Media