Գնումների համակարգում
7.1 Անհրաժեշտ հիմնական միջոցների, հումքի, նյութերի, ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների գների հետազոտություն 
7.2 Օպտիմալ ձեռքբերման համար մրցույթի կամ նման որևէ միջոցառման կազմակերպում,
7.3 Մատակարարների վստահելիության բացահայտում և գնահատում
Developed by IT Media