Գնումների գործակալի ծառայություն
6.1 Պետական և ոչ     պետական ինչպես նաև ալ      կազմակերպությունների կողմից հայտարարված գնումների մցույթների (Тендер) հայտարարություների հավաքագման և այդ տեղեկատվության տրամադրման ծառայութուն,
6.2 Մրցույթների (Тендер) փաստաթղթային փաթեթների կազմում,
6.3 Մասնագետի տրամադրում մրցույթի ընթացքում շահերը պաշտպանելու համար,
6.4 Մրցույթի արդյունքների բողոքարկում
Developed by IT Media