Մարկետինգ և նոր հաճախորդների ներգրավման ծառայություն
5.1 Իրացման շուկայի ուսումնասիրություն զարգացման նոր ուղիների բացահայտում,
5.2 Պոտենցիալ հաճախորդների սեգմենտավորում, բացահայտում
5.3 Շուկայում պահանջարկի բացահայտում ֆոկուս խմբերի միջոցով,
5.4 Գործարար առաջարկների կազում և դրանց ներկայացման խորհրդատվություն,
5.5 Հաճախորդի ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների իրացում
Developed by IT Media