Իրավաբանական գործունեություն
1.1 Իրավաբանական ֆիզիկական անձանց իրավաբանական խորհրդատվական ծառայություն
1.2 Պայմանագրերի մշակում, կազմում, վերլուծություն,
1.3 Շահերի պաշտպանություն պետական և ոչ պետական կազմակերպություններում, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց մոտ,
1.4 Կանոնադրության, կանոնակարգերի, ներքին կարգապահական կանոնների մշակում,
1.5 Աշխատանքային վեճերի լուծում արտադատարանական և դատական կարգով,
1.6 Աշխատանքային հարաբերությունների կառավարում,
1.7 Իրավաբանական անձանց համար ծրագրվող կամ ծրագրված գործարքների վերլուծություն, բանակցությունների մասնակցություն,
1.8 Գործարքներից բխող ռիսկների բացահայտում և ապահովում,
1.9 ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին ՀՀ օրենքի սահմաններում անցկացվող ստուգումներին մասնագետի տրամադրոմ,
1.10 ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին ՀՀ օրենքի սահմաններում կազմված ստուգման ակտերի բողոքարկում արտադատարանական և դատական կարգով:
1.11 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց փաստաբանական ծառայությունների մատուցում: 
1.12 Հարկային օրենսդրության շրջանակում օրենսդրական երկիմաստությունների վերաբերյալ պաշտոնական պարզաբանումների հայցման ծառայություն, 
1.13 Ընտանեկան իրավաբանի ծառայություն
Developed by IT Media