Ֆինանսների կառավարում
4.1 Ներդրված ակտիվների շահութաբերության վերլուծություն
4.2 Լրացուցիչ ներդրումների ՝այդ թվում, վարկերի և փոխառությունների ներգրավման անհրաժեշտության և արդյունավետության վերլուծություն
Developed by IT Media