Համակարգչային բիզնես ծրագրերի ներդրում և սպասարկում
9.1 Հաշվապահական ծրագիր, 
9.2 Տարբեր գործունեության ոլորտների համար նախատեսված վաճառքի համակարգեր,
9.3 Հաճախորդների կառավարման համակարգեր CRM,
9.4 Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր,
9.5 և այլ
Developed by IT Media