Տնտեսական գործունեության վերլուծություն
3.1 Եկամուտների և ծախսերի վերլուծություն, պլանավորում, կանխատեսում,
3.2 Դրամական հոսքերի վերլուծություն, պլանավորում, կանխատեսում,
3.3 Հիմնական միջոցների օգտակար ծառայության ժամկետների պլանավորում,
3.4 Արտադրանքի, ապրանքի, ծառայության, աշխատանքի ինքնարժեքի վերլուծություն,
3.5 Նորմատիվ ծախսերի, բնական և պատահական կորուստների վերլուծություն,
3.6 Աշխատավարձի և հավասարեցված վճարների վերլուծություն,
3.7 Ապրանքանյութական պաշարների գույքագրում,
3.8 Շահույթի վերուծություն,
3.9 Բիզնես պլան,
3.10 Այլ ֆինանսատնտեսական վերլուծություններ
Developed by IT Media