Փաստաբանական գործունեություն
2. Փաստաբանի ծառայություններ.
2.1 Քաղաքացիական գործերով,
2.2 Վարչական գործերով,
2.3 Քրեական գործերով,
2.4 Վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքարկում:
Developed by IT Media